Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Prihvatljivi prijavitelji:

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba.

Iznos

do 25.000,00 EUR

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate

do 3 godine uključujući poček

Instrumenti osiguranja

zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena

obrtna sredstva

Rok za prijavu

do 31.prosinca 2023.godine