CERTIFICIRANJE

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Cilj: poticanje malih i srednjih poduzetnika na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji: pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti:
• ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno riznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P..),
• primjena i uvođenje norma iz područja usluga,
• savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav.

Prihvatljivi troškovi:
• troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva),
• troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata,
• uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom,
• savjetodavne i konzultantske usluge,
• nabava (kupnja) norma,
• edukacija djelatnika
• troškovi vezani uz vidljivost projekta.

Ukupna alokacija sredstava: 22.8000.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 380.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
Mikro i malo poduzeće: do 75% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće: do 55% prihvatljivih troškova

STATUS: OTVOREN OD 16.04.2018. DO 29.06.2020.