Natječaji

Iznos: iznad 100.000,00 EUR
Kamatna stopa: od 0,4%
Rok za prijavu: do 30.lipnja 2026.godine

Iznos: do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa: 0,5%
Rok za prijavu: do 31.prosinca 2023. godine

Iznos: od 190.000 HRK do 1.520.000 HRK
Kamatna stopa: 0,5% godišnje, fiksna
Rok za prijavu: do 31.prosinca 2023.godine

Iznos: od 200.000,00 HRK
Kamatna stopa: 1,5% – 3%
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava

Iznos: od 200.000,00 HRK
Kamatna stopa: 2,0%
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava

Iznos jamstva: 150.000,00 EUR – 2.000.000,00 EUR
Maksimalna stopa jamstva: 80%
Rok: najkasnije do 31.12.2023.godine

Maksimalni iznos jamstva: 150.000,00 EUR
Maksimalna stopa jamstva: 80%
Rok: najkasnije do 31.12.2023.godine

Iznos: 100.000 EUR do 10.000.000 EUR
Kamatna stopa: 0%, na 50% kredita, ostatak sa bankom
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava

Iznos: 1.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa: 0,1% i 0,25%
Rok za prijavu: do 31.prosinca 2023.godine

Poduzetnici u Hrvatskoj, temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21), mogu ostvariti potpore za investicijske projekte u:
• proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
• razvojno-inovacijskim aktivnostima,
• aktivnostima poslovne podrške i
• aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti