ENERGETSKA UČINKOVITOST I OIE

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam,trgovina)

Cilj: poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u energetski troškovnoj cjelini poduzeća registriranog za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji:
Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika 100% privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07). U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45,46,47, djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljak 79.

Intenzitet potpore se određuje prema veličini poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti /intenzitet potpore:
1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
Mikro i malo poduzeće- 85% prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće- 85% prihvatljivih troškova
Veliko poduzeće- 85% prihvatljivih troškova

2. Mjere energetske učinkovitosti
Mikro i malo poduzeće- 65% prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće- 55% prihvatljivih troškova
Veliko poduzeće-45% prihvatljivih troškova

3. Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju
Mikro i malo poduzeće- 80% prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće- 70% prihvatljivih troškova
Veliko poduzeće- 60% prihvatljivih troškova

4. Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
Mikro i malo poduzeće- 80% prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće- 70% prihvatljivih troškova
Veliko poduzeće- 60% prihvatljivih troškova

5. Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost
Mikro i malo poduzeće- 85% prihvatljivih troškova
Srednje poduzeće- 85% prihvatljivih troškova
Veliko poduzeće- 85% prihvatljivih troškova

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000,00 HRK
Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava: 220.000,00 HRK
Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 HRK

STATUS: NAJAVLJEN 30.03.2018.