LOKALNA SAMOUPRAVA


7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Natječaj je objavljen u okviru podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednost” Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:
• na natječaj se mogu prijaviti općine i gradovi s najviše 10 000 stanovnika, koji udovoljvaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Prihvatljive aktivnosti:
• izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
• izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
• izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Iznos sufinanciranja:
• najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 5.000 € u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 70.000 € u protuvrijednosti u kunama.

Stopa sufinanciranja:
• intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

STATUS: ZATVOREN