POLJOPRIVREDA

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Cilj: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru biljne proizvodnje.
Prihvatljivi prijavitelji su:
• fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
• proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:
• ratarstvo
• vinogradarstvo
• industrijsko bilje
• ljekovito, začinsko i aromatično bilje.

Prihvatljivi troškovi:
• prihvatljivi opći troškovi: troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
• prihvatljivi nematerijalni troškovi
• prihvatljivi materijalni troškovi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore: 360.000.000,00 HRK.

STATUS: OTVOREN OD 15.03.2018. DO 16.04.2018.

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda.
Prihvatljivi troškovi:
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
• ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
• ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva
• ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu
• ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
• ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti
• stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

STATUS: NAJAVLJEN U OŽUJKU 2018.

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Prihvatljivi prijavitelji: mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji:
• su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora;
• u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora;
• u trenutku podnošenja zahtjeva pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Prihvatljive aktivnosti:
• kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
• kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
• kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
• kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
• podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
• uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
• građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
• stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
• operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Financiranje:
• Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura
• Intenzitet potpore: 100%

STATUS: NAJAVLJEN U OŽUJKU 2018.

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljiv prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstava veličine od 2.000 do 7.999 eura.

Prihvatljive aktivnosti:
• kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
• kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva
• kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
• kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
• podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
• uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
• građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
• stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I
• operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore: 15.000 eura
Intenzitet potpore: 100%

STATUS: NAJAVLJEN U LIPNJU 2018.