PROIZVODNJA


PODUZETNIŠTVO Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Cilj: jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave jednom od sljedećih djelatnosti:

• C prerađivačka industrija
• J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka J 59, J 60, J 61 i J 63)

Intenzitet potpore iznosi:
• 35% za srednje poduzetnike
• 45% za mikro i male poduzetnike

Najniža vrijednost potpore iznosi: 500.000 kn dok je najviši iznos 15.000.000 kn.

Prihvatljivi troškovi:

a. Materijalni troškovi
• priprema zemljišta
• krčenje zemljišta
• trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
• komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole
• nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
• troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
• ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
• nabava mjernih uređaja povezanih s projektomtroškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja

b. Nematerijalni troškovi
• nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
• troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

c. Potpore za savjetodavne usluge
• usluga upravljanja projektom
• usluga stručnog nadzora gradnje
• usluga izrade dokumentacije za nabavu
• izrada izvedbenog projekta gradnje
• usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

d. Potpore za sudjelovanje na sajmovima
• trošak za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora

e. Troškovi usavršavanja
• troškovi koji su izravno povezani sa projektom

f. Troškovi pripreme natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta (Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta)

g. Grijanje i hlađenje

• troškovi vezaniza implementaciju sustava grijanja i hlađenja(postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)

STATUS: OTVOREN OD 03.04.2018. do 28. 12. 2018.