ESIF zajmovi za ruralni razvoj

ESIF zajmovi za ruralni razvoj

ESIF MIKRO ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ

Iznos

od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa

0,5% godišnje, fiksna

Rok korištenja

do 6 mjeseci

Rok otplate

do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Rok za prijavu

do 31.prosinca 2023.godine

Instrumenti osiguranja

zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena

osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

ESIF MALI ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ

Iznos

od 25.000,01 EUR do 100.000,00 EUR

Kamatna stopa

0,1% i 0,25% (ovisno o jedinici lokalne samouprave)

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade

Rok otplate

do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti

Instrument osiguranja

zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Namjena

osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć kod izrade poslovnog plana i ostale potrebne dokumentacije te podnošenja zahtjeva za zajam, utoliko nas slobodno kontaktirajte.