Investicijski zajam iz NPOO

Investicijski zajam iz NPOO

HAMAG-BICRO otvorio je Financijski instrument INVESTICIJSKI ZAJMOVI namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.
Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom “Ne činjenja znatne štete” u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:
• Ublažavanje klimatskih promjena
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
• Prelazak na kružno gospodarstvo
• Sprečavanje i kontrola onečišćenja
• Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.
Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr. digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa, digitalizaciju procesa pružanja usluga, ulaganje u Industriju 4.0.
Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za npr. izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti, druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

Namjena

• ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
• obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
• podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG BICRO

Korisnici

• imaju status „subjekta malog gospodarstva”
• registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
• imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
• imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
• uredno podmiruju postojeća zaduženja
• nemaju nepodmirenih obveza prema državi

Iznos

do 100.000,00 eura

Rok korištenja

6 mjeseci od isplate zajma

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Rok otplate

od 1 godine do 10 godina uključujući poček

Dinamika otplate

kvartalne/mjesečne rate

Instrumenti osiguranja

zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a

Rok za prijavu

do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.lipnja 2026.godine

Ukoliko Vam je potrebna pomoć kod izrade poslovnog plana i ostale potrebne dokumentacije te podnošenja zahtjeva za zajam, utoliko nas slobodno kontaktirajte.