Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Korisnici kredita:
Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima:
• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
• obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
• trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
• zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Namjena sredstava

• financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)
• refinanciranje postojećih kredita nije moguće
• HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit

Iznos kredita

od 190.000 HRK do 1.520.000 HRK

Kamatna stopa

0,5% godišnje, fiksna

Rok otplate

• do 3 godine, uključujući poček do 6 mjeseci za iznose kredita do 760.000 HRK
• do 5 godina, uključujući poček do 6 ili do 12 mjeseci za iznose kredita iznad 760.000 HRK

Rok za prijavu

do 31.prosinca 2023.godine