Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Prihvatljivi korisnici:

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice.

Namjena sredstava

 Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.
 Obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Iznos kredita

od 50.000 EUR do 300.000 EUR
– do 100 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite do 100.000 EUR
– do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite više od 100.000 EUR

Kamatna stopa

4% godišnje, fiksna

Rok otplate

• Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine
• Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
 za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 14 godina, uključujući poček do 5 godina,
 za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 14 godina, uključujući poček do 4 godine.

Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.

Rok za prijavu

do iskorištenja sredstava