Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja

Poduzetnici u Hrvatskoj, temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21), mogu ostvariti potpore za investicijske projekte u:
• proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
• razvojno-inovacijskim aktivnostima,
• aktivnostima poslovne podrške i
• aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit. Minimalno potrebno ulaganje za ostvarenje poticaja ovisi o veličini poduzetnika. Za mikro poduzetnike to je 50.000,00 eura i otvaranje 3 novih radnih mjesta, dok je za ostale (male, srednje i velike) to ulaganje u iznosu od 150.000,00 eura i otvaranje 5 novih radnih mjesta. Za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera minimalno ulaganje iznosi 50.000,00 eura, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta. Za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa predviđeno je ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura, bez otvaranja novih radnih mjesta.

Ovisno o visini investicije i planiranom broju novozaposlenih prijavitelj može ostvariti potporu u vidu smanjenja obveze poreza na dobit od 50%, 75% ili 100% u maksimalnom periodu od 10 godina.
• Zakonski definirane potpore uključuju:
• Porezne potpore za mikro poduzetnike
• Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
• Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
• Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
• Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
• Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
• Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
• Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
• Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa