ZAKON O POTICANJU ULAGANJA

Jeste li znali da Zakon o poticanju ulaganja omogućuje korištenje potpora za ulaganja? Za što sve možete ostvariti potporu saznajte u nastavku.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Vlada Republike Hrvatske donijeli su zakon o poticanju ulaganja koji je izmjenjen i posljednji važeći zakon možete pronaći u Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) i Uredbu o poticanju ulaganja (NN 31/16).

Cilj:
Poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezina uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hvatskog poduzetništva.

Prijavitelji:
Obrti i tvrtke koji su obveznici poreza na dobit, te registrirani na teritoriju Republike Hrvatske.

Geografska ograničenja:
Republika Hrvatska

Potpore uključuju:
1. porezne potpore za mikropoduzetnike
2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
5. potpore za:
• razvojno-inovacijske aktivnosti
• aktivnosti poslovne podrške i
• aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (ulaganje najmanje mora biti 5.000.000,00 EUR)
7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja (otvaranje najmanje 100 radnih mjesta)
8. potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 EUR uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja:
• potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja
• potpore za ulaganja
• poticaji pola-pola
• poček plaćanja poreznih obveza.

Osigurana sredstva:
Ne postoji limit maksimalno osiguranih sredstava

Najniži i najviši iznos potpore:
Najmanje potrebno ulaganje za ostvarivanje poticaja iznosi 50.000 eura i 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike i 150.000 eura i 5 novih radnim mjesta za ostale poduzetnike. Ulaganja moraju biti u izgradnju ili rekonstrukciju objekata te kupnju opreme i namještaja u projektu, kao i kupnju ostalih oblika imovine. Bitno je naglasiti da sva ulaganja moraju biti u nove obike imovine.

Najviši mogući intenzitet poticaja iznosi 45% za mikro i mala poduzeća, 35% za srednja poduzeća i 25% za velika poduzeća.Korisnik može biti poduzetnik koji je obveznik poreza na dobit, te ulaganje nesmije započeti prije predaje odgovarajućeg zahtjeva, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Ukupan iznos poticaja koji se može koristiti računa se udjelom intenziteta od 45% do 25% u osnovici za izračun poticaja. Nakon odobrenja potpore za poticanje ulaganja poduzetnik mora podnositi godišnje izvještaje kojima će obavjestiti Ministarstvo o stanju provedbe projekta kao i o stanju u razdoblju nakon završetka ulaganja.

Rok za dostavu projekata:
Ne postoji rok za dostavu prijava, prijave se mogu poslati u bilo kojem trenutku

Kako Vam INVEST CONSULTING može pomoći?
Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata po kojima biste mogli ostvariti poticajne mjere propisane Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja što uključuje:
• Izračun maksimalnog intenziteta potpore, potencijalnih poreznih ušteda I potencijalnih bespovratnih novčanih potpora koje se mogu ostvariti po investicijskom projektu;
• Preporuka strategije za ostvarivanje prava na poticaje;
• Usluga konzultanta u svezi s pripremom dokumentacije i podnošenjem prijave nadležnom tijelu s ciljem ostvarivanja prava na poticajne mjere;
• Pomoć konzultanta u ispunjavanju obveza izvještavanja u skladu sa Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja.